Grundejerforeningen

Østervænge

Kære alle,
Jeg sender hermed regnskabet for 2023 som er godkendt af de to valgte revisorer.
Vær opmærksom på at udgifter har plus fortegn og indtægter/overskud har minus (mindreforbrug).
Regnskabet godkendes endeligt på GF, hvor det også vil blive gennemgået og budgettet for 2024 fremlagt. 
Vi ses til GF torsdag d.25. april. HUsk tilmelding til smørrebrød.
Vh Mette

 Regnskab 2023 Revision