Grundejerforeningen

Østervænge

Mail fra kasseren (05jun19 08:47):

Kære medlemmer

Det var planen, som tidligere oplyst, at den afsluttende belægning på vores veje skulle udføres i begyndelsen af denne måned. På grund af at TDC’s fiberprojekt, ikke har kunnet holde sin tidsplan er de planlagte krydsningerne af Volosvej, Milosvej, Korinthvej og Parosvej endnu ikke har etableret. Vi har derfor udsat udlægningen af det afsluttende lag asfalt, således at vejene lidt længere vil være uden lapper.

Vi vender tilbage når det er afklaret hvornår den afsluttende asfaltbelægning udføres. I forbindelse med denne aktivitet er det nødvendigt at etableret parkeringsforbud den dag arbejdet udføres.

Hilsen

Niels Jørgensen