Grundejerforeningen

Østervænge

Mail fra Kasseren 15aug19 08:22: 

Kære medlemmer af grundejerforeningen

I mandags fik vi etableret den såkaldte OB-belægning på vores veje. Tak til alle for at vejene var ryddet for biler tilhørende beboer. Projektet er endnu ikke færdigt, der står tilbage at markere vejbump og fjernelse af overskydende granitskærver.

Næste aktivitet bliver påklæbning af ”skaktern på vejbumpene. Påklæbningen vil blive, hvis vejret tillader det, fredag den 23 august. Den 23 august bliver vi igen nød til at etablere P-forbud dog kun direkte over vejbumpene ved Volosvej 5, 6 og 15, 16 samt Milosvej 6,7 og 16,19 vejbumpet på Grækenlandsvej giver sig selv da der står en stegle som forhindre parkering.

Midt i oktober bliver det slut med at vi bor på en grusvej. Efter trafikken i et par måneder har sikret, at de små skærver en fast plads på vores veje vil de overskydende skærver blive suget op  og projektet færdigt og vejen får igen sin gamle lyd. I vil senere få nærmere besked om den eksakte dato hvor vi en sidste gang må etablere parkeningsforbud.

 

Asfaltering slut 12aug19b    

  Her udlægges flydende varm asfalt  

 

Asfaltering slut 12aug19c

  Her dækkes asfalten med skærver og de tromles ned

 

Til de beboere som har som har klaget over fejl og mangler på fortovet efter TDC’s nedlægning af fiber har vi indsendt en generel klage til Københavns kommune som dækker hele vores område.

                                                                                                                                                                       

Med venlig hilsen

                                                                                                                                                                

På bestyrelsens vegne

                                                                                                                                                                        

Niels Jørgensen