Grundejerforeningen

Østervænge

Mail fra Kasseren 14sep19 . 07:56:

Kære medlemmer af grundejerforeningen

Efter at vi den 23 august fik mærket vores vejbump med skakterninger, står der nu kun tilbage at få fjernet de overskydende granitskærver.

For at det bliver mest mulig effektivt er det nødvendigt endnu en gang at etablere parkeringsforbud. De overskydende skærver fjernes med en fejesugemaskine torsdag den 26 september fra 07 til 18 hvorefter vores renovering af asfaltbelægningen er afsluttet. Denne gang bliver der ingen restriktioner, for de beboer som parkerer inde på egen matrikel. Det vil være muligt i hele perioden at køre til og fra egen indkørsel.

Til de beboere som har som har klaget over fejl og mangler på fortovet efter TDC’s nedlægning af fiber har vi indsendt en generel klage til Københavns kommune som dækker hele vores område. Kommunens myndighed og entreprenøren er endnu ikke blevet enige om hvorvidt TDC’s retablering er så vidt fremskredet, at der kan foretages en gennemgang og fortovene tilbageleveres til grundejerforeningen.

Vi takker for medlemmernes interesse og tålmodighed i forbindelse med udskiftning af udtjente rendestensbrønde og renovering af asfaltbelægningerne.

Med venlig hilsen

På bestyrelsens vegne

Niels Jørgensen