Grundejerforeningen

Østervænge

Mail fra kasseren 12aug20 00:11:  

Kære medlemmer

Vi har fået en aflysning af lokalet torsdag den 3 september 2020 og vi må ændre datoen til:

Den 24. september 2020. Tidspunkt og sted er uændret kl. 19:00 i Festlokalet Kastrupvej 160 (hjørnet af Kastrupvej og Greisvej). Indkaldelse og dagsorden følger jfr. Vedtægter.

Vi har via Facebookgruppen Østervænge, Amager annonceret efter medarrangører til vores jubilæumsvejfest lørdag den 5. september 2020. Reaktionen var yderst beskeden kun en enkelt tilmeldte sig, tak for det.

Bestyrelsen har efterfølgende under iagttagelse af forsigtighedsprincippet og den aktuelle udvikling omkring Corona-spredning i Danmark vurderet, at det nok ikke er absolut nødvendigt, at vi holder jubilæumsfest her i eftersommeren. Jubilæumsvejfesten er udskudt, til maj- juni 2021. Tid, sted og koncept vil blive drøftet på generalforsamlingen den 24. september 2020.

                                                                   Med venlig hilsen

                                                                         Bestyrelsen