Grundejerforeningen

Østervænge

    Kantstensfejning

                 Mandag den 25 maj 2020 i tidsrummet 08:00- 12:00

Parkering i  på vores veje ovenanførte tidsrum bedes undgået.Se udstrækning på vedhæftede dokument. Der vil ikke blive opsat P-forbudsskilte da denne aktivitet er i den anledning da omkostningen til denne aktivitet overstiger prisen for fejningen.                      HUSK DET NU.                         

                              

                                                                                 

                                                                  Med venlig hilsen

                                               Bestyrelsen grundejerforeningen Østervænge