Grundejerforeningen

Østervænge

Mail 11nov20  19:17:

Kære alle medlemmer af grundejerforeningen Østervænge

På generalforsamlingen den 24 september 2020 blev det besluttet, at foreningen  forår og efterår skal entrere med en entreprenør som skal feje vores vej langs kantstenen.

Den samme dag vil en slamsuger rense vores nedløbsbrønde.

Fejningen efteråret 2020 vil foregå                Onsdag den 18 november 2020

For at  hele området kan blive fejet er det nødvendigt i tidsrummet 07:30 – 16:00, at I undlader at parkere ud for adresserne:

  • Grækenlandsvej 87-93
  • Volosvej alle numre
  • Milosvej alle numre
  • Korinthvej 1 og 2
  • Parosvej 1,3 og 8

Hvis i har håndværkere som har brug for at parkere tidsrummet kan det med lidt fleksibilitet godt lade sig gøre.  Ring 29449321 onsdag den 18, så koordinerer jeg.

Der er ingen begrænsninger for dem der parkerer på egen grund.

På forhånd tak for at vi kan få vores rendesten fejet hele i grundejerforeningen.

                                                                                                                Med venlig hilsen

                                                                                                                 Niels Jørgensen