Grundejerforeningen

Østervænge

Fuldmagt til generalforsamling 2023

Til brug ved Grundejerforeningen Østervænges ordinære generalforsamling mandag d. 24. april 2023.

Kan afleveres i formandens postkasse (Milosvej 13) eller medtages til generalforsamlingen af den fuldmagten gives til.

Undertegnede stemmeberettigede

Medlem(mer)

Ejendom

befuldmægtiger herved

Navn

til på mine/vore vegne at afgive stemmer i henhold til foreningens vedtægter.

Dato/underskrift

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------