Grundejerforeningen

Østervænge

Grundejerforeningen Østervænge

Ved kasserer Niels Jørgensen

Grækenlandsvej 89                                                                                               14 januar 2020

Til medlemmerne

Kontingent 2020 med mere

                   Kontingent 2020

Kontingentet for 2020 er i henhold til beslutning på generalforsamlingen den 27 april 2015 fastsat til kr. 2150- pr. parcel. Dog kr. 1075,- for henholdsvis stue- og 1 sals lejlighed på adresserne Milosvej 3 og 19.

Kontingentet bedes betalt inden den 8 februar 2020

Kontingentet bedes overført til reg. nr. 4085 konto 5657717, husk at angive hvilken ejendom indbetalingen vedrører.

Betalingsfristen bedes overholdt, således at kassereren friholdes fra at opkræve rykkergebyr jfr. vedtægternes §5.

Snerydning 2020

Grundejerforeningen har i lighed med de 9 foregående år entreret med Bjarne Holm Sørensen som rydder sne på vores fortove og veje. Bjarne Sørensen kommer når der falder mere end 1 cm sne. Entreprisen omfatter ikke glatførebekæmpelse. De enkelte medlemmer har selv ansvaret for glatførebekæmpelsen i form af saltning eller grusning. Nærmere regler og forpligtigelser fremgår af www.kk.dk/vinter.

For at sikre entreprenøren de bedste muligheder, hvilket er en stor fordel for os alle bedes medlemmerne parkere i samme side af vejen.

Bevoksning uden for skel

Vi er nu i den mørke tid af året, hvor vores vejbelysning gerne skal sikre sikker færdsel på vore fortove hele døgnet.

For at vejbelysningen virker efter hensigten, er det en absolut forudsætning, at de aktuelle forhold svarer til dem som belysningen er projekteret efter. Det er forudsat, at når man står på asfaltstriben mellem fliser og skel midt mellem 2 lysmaster skal man kunne se lyskilden uden, at der er skyggende bevoksning mellem betragter og lyskilden.

Til glæde for foreningens medlemmer og skolebørnene som går og cykler frem og tilbage til skole skal vi opfordre alle medlemmer som bor på Volosvej, Milosvej og Korinthvej ulige numre samt Parosvej lige numre, at gennemfører denne test.

Hvis der er bevoksning som skygger for lyskilden skal bevoksningen tilbageskæres indtil skel, i praksis ca. 20 cm længere inde, så man ikke allerede efter en vækstsæson skal klippe igen. Skellet er placeret ca. 2 m. fra kantstenen.

Brev fra tdc af 13 november 2019

Foreningen har modtaget fra tdc, vedhæftet mail af 13 november 2019, som opfordre vores medlemmer til at fremsætte deres ”klager omkring dårlig retablering og mangler i det arbejde der er udført af tdc’s underentreprenør”. Vi har drøftet det på et bestyrelses-møde. Da en del af aktiviteterne er foregået inde på jeres egen matrikel og vi ikke ønsker at være ”filter” synes vi, at det er mest hensigtsmæssigt, at I selv retter henvendelse direkte til tdc, men meget gerne en kopi til bestyrelsen ( Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. ).

Til orientering er bestyrelsen generelt ikke enig i at vores fortove er retableret i en stand som man kunne forvente. Denne sag kørers uafhængigt af tdc’s henvendelse med Københavns kommune som er den myndighed som har givet gravetilladelsen. Dette skal ikke forhindre, at i kommenterer hvad der skete under vejs og resultatet af anstrengelserne.

Opdatering af udsendelsesliste

Sidste år ved denne tid. sendte vi for første gang information ud med mail til medlemmerne. Den nuværende udsendelsesliste er baseret på tilbagemeldinger fra den første udsendelse. Hvis i ønsker information til flere/færre mailadresser i husstanden bedes det oplyse dette til: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.. Ved uændret ønsker er det ikke nødvendigt, at give en tilbagemelding.

                                           Med venlig hilsen

                            

                              Bestyrelsen grundejerforeningen Østervænge