Grundejerforeningen

Østervænge

Se nederst på siden

Lukning 1 Vo Mi 2015

Lukning 2 Volos A B 2015

 

Lukning 2 Milos C D 2015

 

Lukning af Volosvej og Milosvej. 

Forslag E:  Spærring af Milosvej ved Kastrupvej.  (medlemsforslag)

 

Fordele i forhold til forslag C og D:

Billig. 

Ingen ændring af vej eller fortov nødvendigt (ingen vendeplads). 

Spærring kan klares med 2-3 blomsterkrukker (brøndringe).  

Forhindrer genvej gennem Parosvej for at undgå lyskryds (Kastrupvej-Wibrandtsvej).

Giver ingen problemer for skraldemænd.            

Ingen har udkørsel til vejstykket, Parosvej-Kastrupvej på Milosvej.

Logisk i forhold til Volosvej, spærret ved Grækenlandsvej. 

Ulemper:

Ingen, bortset fra ingen direkte adgang til Kastrupvej i bil.  

15nov15 / SS

MilosVolosvej 2015-11-11 kl. 16.53.46