Grundejerforeningen

Østervænge

Kasserer mail 15nov21 21:10:

Kære medlemmer af Grundejerforeningen Østervænge

Undlad parkering på grundejerforeningens veje torsdag den 18. november 2021 fra kl. 8:30 til 17:00

Kantstensfejning og rensning af nedløbsbrønde

Torsdag den 18. november om formiddagen vil der blive foretaget fejning af grundejerforeningens veje langs kantstenene.

Efter at der er fejet, bliver nedløbsbrøndene renset. Det indebærer, at samtlige brønddæksler langs kantstenene skal åbnes. Arbejdet vil fortsætte til ud på eftermiddagen.

I bedes derfor undlade at parkere på grundejerforeningens veje fra kl. 8:30 til 17:00 den 18. november.

Opfordringen til at undgå parkering på vejene gælder selvfølgelig også de gæster og håndværkere I måtte have besøg af den 18. november.

Der vedlægges et kort over grundejerforeningens veje.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 211115 Plan over kantstensfejning 15nov21