Grundejerforeningen

Østervænge

Mail fra kasseren 05jan21 21:49:

Kære medlemmer af grundejerforeningen Østervænge,Godt nytår til alle.
Det er tid til den årlige betaling af kontingent til grundejerforeningen.


Kontingentet for 2022 er fastsat i henhold til beslutning på generalforsamlingen den 27. april 2015, hvor en årlig stigning på 50 kr. pr. parcel blev vedtaget.

Kontingent for 2022 er derfor: 2250 kr. pr. parcel.

Dog 1125 kr. for hhv. stue- og 1. sals lejlighed på adresserne Milosvej 3, 4 og 19.

Kontingentet bedes betalt inden mandag d. 7. februar 2022 via overførsel til foreningens konto i Danske Bank: Reg. nr. 4085 konto 5657717, husk at angive hvilken ejendom indbetalingen vedrører.

Det vil sige: Kontingent 2022 for xxVej nr. xx

Vedhæftet mailen er et brev med et par andre gode informationer om snerydning og belysning.

Bedste hilsner

Mette Tapdrup Mortensen, kasserer på vegne af foreningen bestyrelse