Grundejerforeningen

Østervænge

Mail fra kasseren (18jun19 18:00):

Kære medlemmer af grundejerforeningen Østervænge

Som vi alle kan se, er der rigtig meget gang i aktiviteterne omkring TDC’s udrulning af fibernet og Radius renovering stærkstrømskabler på Grækenlandsvej med afledt parkerings pres på Volosvej. Grundejerforeningen har derfor besluttet, at flytte vores OB-belægning til mandag den 5 august, hvor vi håber at også Radius er færdig.

P-forbudsskilte vil blive opstillet i uge 31.

Vi har aftalt med TDC, at knækkede og frostskadede fliser på de dele af vores fortove hvor fibernette nedgraves vil blive erstattet med nye fliser.

De som vil være på ferie mandag den 5 august og efterlader deres bil på Amager bedes undlade, at parkerer den på vores veje. Hvis der står biler på vejene den 5 august vil de blive flyttet efter nærmere aftale med politiet.

Hvis det mod forventning bliver nødvendigt at flytte datoen, vil I blive informeret.

Hilsen

Niels