Grundejerforeningen

Østervænge

Mail fra bestyrelsen 16maj22 22:28:

Kære medlemmer af GF Østervænge,

Hermed referatet fra vores generalforsamling.
OBS! Bemærk, at der i referatet er omtalt et møde hos Birgitte Svarre d. 21. maj, men dette er blevet udskudt.
Mødet der skalkickstarte foreningens vejudvalg afholdes i stedet tirsdag d. 7. Juni kl 19-21.Adressen er Parosvej 1. Vi håber, at så mange som muligt har lyst til at deltage og indlede arbejdet med at se på forskellige muligheder for inden for en årrække at renovere vores veje. Se mere om dette i referatet.
På bestyrelsens vegne
Vh Mette, Milosvej 7 
 

2022 04 25 Referat af GF Østervænge 1

2022 04 25 Referat af GF Østervænge 2