Grundejerforeningen

Østervænge

Vejene: Milosvej og Volosvej, samt enkelte parceller på Grækenlandsvej, Kastrupvej, Korinthvej og Parosvej.