Grundejerforeningen

Østervænge

Kære medlemmer af grundejerforeningen Østervænge,Godt nytår til alle og velkommen igen til jer, der flyttede ind i foreningen i 2023.

Jeg gør mit bedste for at holde styr på e-mail-adresser. Men skulle jeg have fået sendt denne mail til medlemmer, der er fraflyttet, så skriv det endeligt til mig, og jeg undskylder på forhånd😊

Det er tid til den årlige betaling af kontingent til grundejerforeningen.


Kontingentet for 2024 er fastsat i henhold til beslutning på generalforsamlingen den 27. april 2015, hvor en årlig stigning på 50 kr. pr. parcel blev vedtaget.

Kontingent for 2024 er derfor: 2.350 kr. pr. parcel.

Dog 1175 kr. for hhv. stue- og 1. sals lejlighed på adresserne Milosvej 3, 4 og 19.

Kontingentet bedes betalt inden mandag d. 5. februar 2024 via overførsel til foreningens konto i Danske Bank: Reg. nr. 4085 konto 5657717, husk at angive, hvilken ejendom indbetalingen vedrører.

Det er en stor hjælp, at der står: Kon2024 xxVej nr. xx

Vedhæftet mailen er et brev med et par andre gode informationer om snerydning og belysning.

Bedste hilsner

Mette Tapdrup Mortensen, kasserer på vegne af foreningen bestyrelse